Ձմեռային ճամբարային գործունեություն

Ինքնաբացահայտում Ներկայություն
Գեղանկարչական և գրաֆիկական միջոցների խառը կիրառումով ստեղծել հորինվածքներ, որոնք հենվելով բնազդային-ենթագիտակցական ազդակներին արտահայտեն ներքին հոգեվիճակ-տրամադրություն:
Մասնագիտական առարկաների համալիր բնույթի փոխկապակցվածություններով պայմանավորված, գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներում նախագիծն իրականացվում է համատեղ
Զուգահեռ իրականացվում է հաշվետու ցուցահանդեսի աշխատանքների ընտրումը, շրջանակների պատրաստումը, աշխատանքների թվայնացում, տեսաբանական հիմնավորում, էքսպոզիցիան:
Նախագծը իրականացվում է կրթահամալիրի խառը տարիքային խմբերում /6-12 դդ./:
գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներ